2b 22b LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_geografia-1/2 ŻM 18
r_chemia-2/2 MM 106
r_geografia-1/2 ŻM 18
r_chemia-2/2 MM 106
r_geografia-1/2 ŻM 18
r_chemia-2/2 MM 106
r_geografia-1/2 ŻM 18
r_chemia-2/2 MM 106
matematyka MK 218
2 8:55- 9:40 r_angielski-1/4 #raś 114
r_angielski-2/4 #raz 115
r_niemiecki-3/4 #2nr 214
r_wos-4/4 #2wr 219
r_geografia-1/2 ŻM 18
r_chemia-2/2 MM 106
religia AP 213 r_geografia-1/2 ŻM 18
r_chemia-2/2 MM 106
r_angielski-1/4 #raś 114
r_angielski-2/4 #raz 115
r_niemiecki-3/4 #2nr 214
r_wos-4/4 #2wr 219
3 9:50-10:35 wf-1/2 #2ch @
wf-2/2 PW @
j.ang.p.-1/3 #2ap 115
j.niem.p.-2/3 MG 214
j.fran.p.-3/3 #2f 103
matematyka MK 218 j.polski EM 210 j.ang.k-1/3 #2az 115
j.ang.k-2/3 DW 114
j.niem.k.-3/3 #2nz 214
4 10:50-11:40 r_biologia BP 302 matematyka MK 218 r_biologia BP 302 r_biologia BP 302 wf-1/2 #2ch @
wf-2/2 PW @
5 11:50-12:35 u_his.i sp. JB 15 j.polski EM 210 j.ang.k-1/3 #2az 115
j.ang.k-2/3 DW 114
j.niem.k.-3/3 #2nz 214
wf-1/2 #2ch @
wf-2/2 PW @
r_biologia BP 302
6 12:40-13:25 j.ang.k-1/3 #2az 115
j.ang.k-2/3 DW 114
j.niem.k.-3/3 #2nz 214
r_angielski-1/4 #raś 114
r_angielski-2/4 #raz 115
r_niemiecki-3/4 #2nr 214
r_wos-4/4 #2wr 219
j.polski EM 210 u_his.i sp. JB 15 r_biologia BP 302
7 13:30-14:15 j.ang.p.-1/3 #2ap 115
j.niem.p.-2/3 MG 104
j.fran.p.-3/3 #2f 103
u_his.i sp. JB 15   godz.wych DW 114 religia AP 213
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum